Enontekiön VPK ry:n yhteystiedot

VPK:n päälikkö / Nuoriso-osasto / Talkootoiminta

Hannu Leppäjärvi

040 7573844

Puheenjohtaja

Paavo Isohanni

040 8334971

Varapuheenjohtaja

Iisko Palojärvi

040 8259308

Sihteeri

Raimo Korkalo

040 7622063

Vuokraustoiminta

Sirja Saatio

Sähköposti

Enontekiön VPK

Enontekiön VPK

@enontekionvpk

Hetan paloasema

Kilpisjärven paloasema

Karesuvannon paloasema

Vieritä ylös