Hetta

Hetan osastossa jäsenien ikäjakauma on 19 vuotiaasta 66 vuotiaaseen ja keski-ikä on 45,5 vuotta. Suurin osa jäsenistä kuuluu hälytysosastoon ja hälytysosaston jäsenistä lähes kaikki ovat mukana myös ensivastetoiminnassa. Osastossamme on tällä hetkellä 17 jäsentä.

Hetan osuus Enontekiön hälytyksistä vuonna 2021 oli 42,95 %. Hetan osastossa on toimijoita Hetan kylältä, mutta myös ympäröivistä lähikylistä. Hetan alueen hälytykset ovat pääsääntöisesti ensivastetehtäviä, liikenneonnettomuksia ja ihmisen pelastamisia.

Hetassa viikkoharjoitukset on perinteisesti ollut torstaisin jo vuodesta 1963 klo 18 ja näin päätimme jatkaa tänäkin vuonna. Harjoitukset pyörivät ympäri vuoden, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Hetan osasto on Enontekiön VPK:n osastoista suurin ja näin ollen harjoittelee viikottain. Viikkoharjoituksissa harjoitellaan vuosittaisen harjoitussuunnitelman mukaisesti. Harjoitussuunnitelman runko päivitetään vuosittain, mutta tietyt harjoitukset on käytävä vuosittain. Harjoitusten sisältöä kuitenkin muutellaan tarpeen vaatiessa olosuihteiden mukaan. Harjoituksen vetovastuu on aina silloisella ryhmänjohtajalla.

Hetan ja Kilpisjärven osaston koulutetut jäsenet vastaavat Enontekiön ryhmänjohtaja päivystyksistä ja näin ollen toimivat Enontekiön kunnan aluella tapahtuvissa hälytyksissä tilannepaikanjohtajina. Ryhmänjohtajia on tällä hetkellä Hetassa 3, Kilpisjärvellä 1 ja 2 pelastuslaitoksen työntekijää kuuluvat myös päivystysrinkiin.

64

Hälytyksiä vuonna 2021

17

Jäseniä

41

Harjoituksia vuonna 2021

45

Keski-ikä

5

Naisia

12

Miehiä

Vuoden 2022 harjoitussuunnitelma

13.1Harjoitussuunnitelma 2022, kaluston Käyttöharjoitus
20.1 Pelastusyksikön henkilökohtaiset tehtävät,
LA631, LA633, perusselvitys
27.1Ensiapu (hypotermia kalusto)
3.2 Sammutus- / pelastustekniikka (alkusammutus)
10.2 Pelastaminen alhaalta (kuilu / kaivo)
17.2 Maastopelastus / paikantaminen
24.2
Savusukellustekniikka (rata)
savu harj:1 kylmä
3.3 Latu- ja ulkoilureitit, maastopelastus paikantaminen
10.3 Perusselvitys kerrokseen, lisävesi
savuharj:2 kylmä
17.3Toiminta ensivasteena / ensiapu
24.3 Tieliikennepelastaminen (teoria),
raivauskaluston käyttö
31.3Pumppuharjoitus säiliö vuoroajo
7.4Aihe vapaa
14.4Kiirastorstai, ei harjoituksia
21.4 Vpk:n hallinnollisia asioita
28.4 Kalustoharjoitus, moottorivehkeiden koekäytöt
5.5 Aihe vapaa
12.5 Savusukellus lämmin harjoitus / kylmäharjoitus
19.5Moottoriruiskut
26.5 Helatorstai, ei harjoituksia
2.6 Pintapelastus kelin mukaan / venekoulutus
9.6 Pumppuharjoitus
16.6 Aihe vapaa / savusukellus lämminharjoitus
23.6 Juhannus, ei harjoituksia
30.6 Venekalusto / pintapelastus
7.7 Kaluston koekäyttö / tuntemus
14.7 Perusselvitys, säiliövuoroajo
21.7 Venekalusto
28.7 Ea / ensivaste
4.8 Kaluston tuntemus
11.8 Korkeanpaikan työskentely
18.8 Sammutus- / pelastustekniikka
25.8 Maastopelastus
1.9 Tieliikennepelastaminen
8.9Fognail selvitys katolle
15.9Sovellettu harjoitus
22.9Valaistuskalusto
29.9 Vpk:n hallinnollisia asioita
6.10Kaluston tuntemus
13.10Savusukellus kuuma / kylmä
20.10Moottoriruiskut talvikäyttö
27.10Pintapelastus kelin mukaan
3.11Sammutus- ja pelastustekniikka
10.11Kaluston tuntemus
17.11Ea / ensivaste
24.11Lentoaseman charter-liikenne
1.12 Lenotasemaan liittyvää / kalusto
8.12 Harjoitusta kaipaava aihe.
15.12 Harjoituskauden päätös, aihe vapaa
Vieritä ylös