Hetta

Hetan osasto on osastoistamme jäsenmäärältään suurin. Suurin osa jäsenistä kuuluu hälytysosastoon ja hälytysosaston jäsenistä lähes kaikki ovat mukana myös ensivastetoiminnassa. Osastossamme on tällä hetkellä 17 jäsentä.

Hetan osuus Enontekiön hälytyksistä vuonna 2022 oli 39,5 %. Hetan osastossa on toimijoita Hetan kylältä, mutta myös ympäröivistä lähikylistä. Hetan alueen hälytykset ovat pääsääntöisesti ensivastetehtäviä, liikenneonnettomuksia ja ihmisen pelastamisia.

Hetassa viikkoharjoitukset on perinteisesti ollut torstaisin jo vuodesta 1963 klo 18 ja näin jatkamme edelleen. Harjoitukset pyörivät ympäri vuoden, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Viikkoharjoituksissa harjoitellaan vuosittaisen harjoitussuunnitelman mukaisesti. Harjoitussuunnitelman runko päivitetään vuosittain, mutta tietyt harjoitukset on käytävä vuosittain. Harjoitusten sisältöä kuitenkin muutellaan tarpeen vaatiessa olosuihteiden mukaan. Harjoituksen vetovastuu on aina silloisella ryhmänjohtajalla.

Hetan ja Kilpisjärven osaston koulutetut jäsenet vastaavat Enontekiön ryhmänjohtaja päivystyksistä ja näin ollen toimivat Enontekiön kunnan aluella tapahtuvissa hälytyksissä tilannepaikanjohtajina. Ryhmänjohtajia on tällä hetkellä Hetassa 3, Kilpisjärvellä 1 ja 2 pelastuslaitoksen työntekijää kuuluvat myös päivystysrinkiin.

67

Hälytyksiä vuonna 2022

44

Harjoituksia vuonna 2022

5

Naisia

12

Miehiä

Scroll to Top