Ensivaste

Ensivaste tarkoittaa mitä tahansa (usein viranomaista) yksikköä, joka ehtii ensimmäisenä tapahtumapaikalle.

Enontekiön VPK:n toimintaan kuuluu myös ensivaste, jolla tarkoitetaan toimintaa, millä tuetaan ensihoidon toimintaketjua. Ensivaste hälytetään kiireellisimpiin ensihoidon tehtäviin, joko tukiyksiköksi ensihoidolle ja silloin kun ensihoidon tavoittamisviiveet ovat pitkiä. Kiireettömille tehtäville ensivaste saa hälytyksen tapauskohtaisesti.

Lapin pelastuslaitoksessa ensivaste toimii ensihoidon toimintaketjussa ensiauttajatasolla, eli sen henkilöstö kykenee aloittamaan tehokkaasti hätäensiavun, juuri sen avun, jolla usein voidaan henki pelastaa. Ensiauttajat käyttävät apuna ensihoidosta tuttua tutkimus- ja ensihoitovälineistöä, jota he ovat opetelleet käyttämään hätäensiavun tukena. Ensiauttajat kykenevät antamaan arvokasta ennakkotietoa tapahtumapaikalta kohteeseen saapuvalle ambulanssille. Ensiauttajat voidaan hälyttää paikalle myös avustamaan ensihoitohenkilöstöä, joilla on usein alkuvaiheessa kädet täynnä töitä potilasta hoitaessaan.

Ensivaste aloittaa hoidon ja hätäensiavun paikanpäällä osaamistasonsa mukaisesti. Ensivastetoiminnalla varmistetaan harvaanasuttujen alueiden asukkaille nopea hätäensiavun saanti. Pitkät välimatkat ja mahdolliset ambulanssityhjiöt asettavat haasteita hoitoviiveiden pienentämiseen.

Ensivaste kykenee aloittamaan tehokkaasti hätäensiavun, juuri sen avun, jolla usein henki voidaan pelastaa. Ensivasteessa toimivat henkilöt ovat tarkoituksen mukaisin kurssein koulutettuja. Toiminnassa käytetään ensihoidosta tuttuja tutkimus- ja hoitovälineitä. Ensivasteen välittämä ensitieto tapahtumapaikalta on ensiarvoisen tärkeää kohteeseen saapuvalle ensihoitoyksikölle. Ensivasteen tarjoamat lisäkädet ovat kultaakin kalliimpia, silloin kun tarve on suuri. Näillä toimilla pyritään turvaamaan harvaanasuttujen alueiden hätäensiapuvalmius.

Enontekiön VPK:sssa on kolme ensivasteyksikköä, Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Vuonna 2021 Enontekiöllä ensivastehälytyksiä oli 20 kpl, joka oli Enontekiön VPK:n kokonaistehtävämäärästä 13,4 %. Tehtävätilastojen ulkopuolelle jää mm. ihmisen pelastamistehtävät ja liikenne-onnettomuudet, joihin ensivasteyksikkökin usein osallistuu. Ensivasteessa toimiminen on mielekästä ja haastavaa puuhaa. Ensivasteen toimiva porukka on aina valmis auttamaan ja huolehtimaan potilaasta, vaikka pitkät toiminta-ajat ja -matkat tuovat omat haasteensa toimintaan. Ensivasteen tärkeimmät työkalut ovat sen toimijat.

Koulutus

Koulutus ja jatkuva opiskelu kuuluvat olennaisena osana ensivastetoimintaan. Koulutuksen tavoitteena on varmistaa ensiauttajien osaaminen. Vuosittaisilla täydennyskoulutuksilla varmistetaan, että osaamistaso säilyy ja kehittyy.

Ensiauttajien peruskoulutukseen kuuluu palokuntien ensivastekurssin käyminen. Palokuntien ensivastekurssille pääsyvaatimuksena on palokuntien ensiapukurssin tai EA 2:n (jatkokurssi) käyminen ennen kurssille tuloa.

Ensiauttajaksi Lapissa hyväksytään luonnollisesti myös ne ammattilaiset, joilla on ensihoitoon soveltuva ammattitutkinto sekä kokemusta ensihoitotyöstä. Ne terveydenhuollon ammattihenkilöt, joilla ei ole kokemusta ensihoidosta, kuuluvat peruskursseilla kurssitettavien joukkoon.

Vieritä ylös