Enontekiön VPK

Hetta – Karesuvanto – Kilpisjärvi

Enontekiön VPK

Enontekiön VPK ry on koko Enontekiön kunnan alueella toimiva yhdistys. Enontekiön VPK:hon kuuluu kolme osastoa, Hetassa, Karesuvannossa ja Kilpisjärvellä. Kaikissa osastoissa on hälytysosasto ja kaikissa kolmessa paikassa suoritamme myös ensivastetoimintaa.

Enontekiön VPK:n jäsenmäärä on noin 40. Aktiivisia toimijoita näistä on noin 20. Jokaisella asemalla on käytössään sammutusyksikkö, ensivaste/miehistönkuljetus kalusto, maasto- ja vesipelastusvälineet. Hetassa ja Kilpisjärvellä on näiden lisäksi koko aluetta palvelevat säiliöautot.

Enontekiön VPK on Lapin pelastuslaitoksen sopimuspalokunta, joka hoitaa Enontekiön alueella monipuolisia pelastustoiminnan tehtäviä. Enontekiöllä ei ole päätoimisesta ammattihenkilöstöstä koostuvaa vakinaista palokuntaa vaan Enontekiön VPK vastaa pelastustoiminnasta yhdessä Lapin pelastuslaitoksen kahden viranhaltijan kanssa. Pelastustoiminnan johtamisesta vastaa pääsääntöisesti pelastuslaitoksen vakinaiset viranhaltijat, tiiviissä yhteistyössä paikallisen ryhmänjohtajan kanssa, joka on pääosin VPK:lainen. Lähtövalmius on vakinaisia palokuntia pidempi, Enontekiöllä se on 10 minuuttia. Hälytykset tulevat hälytysosastoon kuuluville tekstiviestillä ja hälytystehtävälle lähdetään silloin, kun se itselle sopii. Useimmilla sopimuspalokuntalaisilla hälytyksen tullessa kaikki muu keskeytyy ja tie vie paloasemalle ja sieltä lähdetään hälytykseen.

Oman alueemme haasteita ovat pitkät välimatkat ja haastavat maasto-olosuhteet. Olemme kuitenkin mukana suurella sydämellä ja valmiita auttamaan aina haasteita huolimatta.

Palokuntatoiminta on monimuotoista ja yhteisöllistä vapaaehtoistoimintaa. Palokuntien vapaaehtoiset toimivat monenlaisissa pelastustehtävissä alueella tiiviissä yhteistyössä erilaisten viranomaisten kanssa.  Palokuntalaiset tekevät myös ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä neuvomalla, ohjaamalla ja kouluttamalla.

Vapaaehtoisen palokunnan jäseneksi voi liittyä ilman koulutusta tai aiempaa kokemusta. Palokunta tarjoaa tarvittavan koulutuksen ja varusteet. Harjoituksiin voi osallistua koska vain, harjoituksiin vaaditaan 16 vuoden ikä ja nuoriso-osaston harjoituksiin voi osallistua 7-16 vuotiaat. 

Vapaaehtoinen palokunta eli VPK on myös yhdistys, jonka toiminta on jäsentensä näköistä ja perustuu vapaaehtoisten työpanokseen. VPK osallistuu esimerkiksi erilaisiin tapahtumiin.  

Pelastustoimen sopimushenkilöstö saa koulutuksen kurssimuotoisesti. Ennen kursseja annetaan perehdyttämiskoulutus viikkoharjoitusten yhteydessä. Ennen varsinaista palokuntakoulutusta käydään myös terveystarkastuksessa, jossa varmistetaan henkilön sopivuus terveytensä puolesta hälytystehtäviin. Viikkoharjoituksissa pidetään koulutuksissa saatuja taitoja yllä.

Hälytystoiminta vaatii tehtävistä eniten sitoutumista ja säännöllistä harjoittelua. Päästäkseen hälytystehtäviin mukaan on oltava aktiivinen toiminnassa ja sen jälkeen on suoritettava tietyt koulutusohjelman mukaiset kurssit. Hälytystoiminta vaatii vähintään 18-vuoden ikää.   

Erilaiset pelastustehtävät voivat kestää puolesta tunnista jopa vuorokauteen. Kelikin vaihtelee aurinkoisista hellelukemista yli 40 asteen pakkasiin, tuiskua ja sateita unohtamatta. Voisi siis kutsua palokuntatoimintaa extreme-lajiksi.

Palokuntaan voi liittyä kokoon, ikään tai sukupuoleen katsomatta, kaikille löytyy aina sopiva tehtävä. Meän toimintaan pääset mukaan saapumalla harjoituksiin tai ottamalla yhteyttä!

Scroll to Top